POL-vastuualueen jälleenrakentaminen

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen Kaiku-kehittämishanke toteutettiin vuosina 2013-2014. Hanke mahdollisti kehittämistyön jatkumisen aikaisemmin tehdyn työpaikkaselvityksen kehittämissuunnitelman pohjalta. Alkuvaiheen selvityksessä vahvistuivat säilyttämisen arvoisiksi asioiksi lähiesimiehet, synergiaedut, asiantuntijoiden yhteistyö ja asiantuntijaratkaisijat. Tehtävänä oli uuden organisaatiomallin suunnittelu ja käyttöönotto ja tavoitteena sen toiminnallistaminen yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöä osallistettiin toiminnan tutkimiseen ja työtä sujuvoittavien uusien ratkaisujen kehittämiseen.

Hanketta valmisteltiin neljässä tapaamisessa, joissa laadittiin hankkeen etenemissuunnitelma. Suunniteltujen tapaamisten väliajoilla tehtiin erilaisia valmistelu-, analyysi- ja suunnittelutehtäviä. Hankkeen aikana suunniteltiin mm. vastuualuejohtajan ja päälliköiden työnjakoa mm. keskeisiin henkilöstö- ja substanssiasioihin sekä tiedottamiseen liittyen. Uudet kokouskäytännöt dokumentoitiin taulukkomuotoon. Ratkaisujen käsittelyn keventämiseksi muutettiin ratkaisukäytäntöjä lisäämällä ilman esittelyä ratkaistavien asioiden määrää.

Hankkeessa toteutettiin nykyisille ja tuleville päälliköille ammatillista kehitystä koskeva osuus kehitysvuoropuhelumenetelmällä, jossa osallistujat tuottivat henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat.

Hankkeen tuloksena syntyivät suunnitellut uudistukset. Uuden organisaatiomallin nähtiin yhdistävän pilkkoutuneita asiakokonaisuuksia, parantavan asiakaspalveluja, lisäävän joustavuutta ja yhteistyötä ja helpottavan sijaisjärjestelyjä. Henkilöstö ja johto sitoutui hyvin hankkeeseen.