Pelikenttä tutuksi

Verohallinnon Verotusyksikössä toteutettiin vuonna 2021 organisaatiouudistus, jonka yhteydessä muodostettiin aikaisempaa isompia toimintayksiköitä/verotoimistoja. Tavoitteena on joustava resurssien käyttö erilaisissa tehtävissä. Tällä hetkellä henkilöstöllä on epätietoisuutta siitä, mitä tehtäviä eri toimintayksikössä tehdään ja missä kaikkialla työtä tehdään. Työtä tehdään vanhojen rakenteiden pohjalta ja aikaisempien toimintakulttuurien ohjaamana, eikä uusi organisaatio ole vielä kunnolla hahmottunut henkilöstölle. Verotusyksikössä haluamme vahvistaa työntekijäkokemusta ja erityisesti yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tavoitteena on vahvistaa yhteenkuuluvuutta siten, että ”kommunikoimme monipuolisesti tiimien välillä ja vahvistamme joukkuehenkeä Verotusyksikössä; edistämme yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä yli organisaatiorajojen; rakennamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.” (Verohallinnon Intranet). Näiden toteutuminen vaatii ponnisteluja, ja ensimmäinen askel kohti yhteisöllisyyttä on, että tunnistamme oman organisaatiomme sekä oman paikkamme siinä.