Pelikenttä tutuksi

Verohallinnon Verotusyksikössä toteutettiin vuonna 2021 organisaatiouudistus, jonka yhteydessä muodostettiin aikaisempaa isompia toimintayksiköitä/verotoimistoja. Tavoitteena on joustava resurssien käyttö erilaisissa tehtävissä. Tällä hetkellä henkilöstöllä on epätietoisuutta siitä, mitä tehtäviä eri toimintayksikössä tehdään ja missä kaikkialla työtä tehdään. Työtä tehdään vanhojen rakenteiden pohjalta ja aikaisempien toimintakulttuurien ohjaamana, eikä uusi organisaatio ole vielä kunnolla hahmottunut henkilöstölle. Verotusyksikössä haluamme vahvistaa työntekijäkokemusta ja erityisesti yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tavoitteena on vahvistaa yhteenkuuluvuutta siten, että ”kommunikoimme monipuolisesti tiimien välillä ja vahvistamme joukkuehenkeä Verotusyksikössä; edistämme yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä yli organisaatiorajojen; rakennamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.” (Verohallinnon Intranet). Näiden toteutuminen vaatii ponnisteluja, ja ensimmäinen askel kohti yhteisöllisyyttä on, että tunnistamme oman organisaatiomme sekä oman paikkamme siinä.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Projektiryhmä uskoo, että hanke hyödyttää Verohallintoa antamalla näkymän Verotusyksikön arkeen, ihmisiin ja työhön. Se antaa tietoa sekä kokeneemmille että virkauraansa aloitteleville työntekijöille. Projektiryhmän jäsenet pitivät tuotettua peliä onnistuneena yhteistyön tuloksena. Peli antaa hyvät mahdollisuudet luoda yhteistä toimintakulttuuria toimintayksiköissä. Se voi parhaimmillaan toimia keskustelun avaajana ja antaa mahdollisuuden kehittää oman yksikön toimintaa ja yhteistyötä. Pelistä avautuvat erilaiset työtehtävät Verotusyksikössä ja työntekijä voi havaita erilaisia ura- ja kehittymismahdollisuuksia pelin avulla. Peli antaa myös mahdollisuudet perehdyttää uusia työntekijöitä Verotusyksikön toimintaan.

Pelistä haluttiin sekä informatiivinen että hyväntuulinen. Pelillä halutaan myös viestiä sitä, että Verohallinnossa on mahdollisuus vaikuttaa. Kaikilla näillä voidaan olettaa olevan vaikutusta työhyvinvointiin. Peliä on tarkoitus pelata pala palalta ja näin se katkaisee mukavalla tavalla työpäivää. Työelämässä muutoksia tulee koko ajan, jotka haastavat arjen sujuvuutta, mutta pelillä tehdään näkyväksi työyhteisömme hyviä asioita ja se on mukava tapa tutustua omaan työyhteisöön. Peli tehtiin eOppivaan Verohallinnon kurssikategoriaan ja toteutettiin H5P Braching Scenaario -työkalulla. Pelin edetessä ja pisteiden kertyessä, pelaaja siirtyy tasoilla eteenpäin. Pelaajien tasot näytetään myös kaikille näkyvillä olevassa tulostaulussa (Moodlen Level Up – lisäosa).

Tässä hankkeessa kehitetty pelin tuottamisen malli ja itse lopputuote eli peli toimisivat hyvin esimerkkinä myös muiden valtionhallinnon tai organisaatioiden toimintojen esittelyssä. Hanke osoitti sen, että työtä ja työpaikan toimijoita voidaan esitellä innostavalla, positiivisella ja yhteisöllisyyttä vahvistavalla tavalla.