Palkeet parhaaksi – innostunut henkilöstö, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Palkeiden Kaiku-kehittämishankkeena toteutettiin vuonna 2012 johtoryhmätyöskentelyn ja johdon kehittämisen kokonaisuus. Kaiku-hankkeen tarkoituksena oli parantaa Palkeiden johdon yhteistyötä ja tehokkuutta. Hyvän johtamisen vaikutukset näkyvät positiivisesti niin henkilöstön, asiakkaiden kuin verkostojenkin näkökulmasta.

Palkeet on organisaationa nuori. Johdon kehittämisohjelmalla pyrittiin tukemaan uuden organisaation toiminnan käynnistämistä. Johtamisen ja johtoryhmätyön kehittämisen tavoitteena oli vahvistaa johdon roolia ja osaamista Palkeiden tulevaisuuden suunnittelussa ja varmistamisessa tukemalla johtoa strategian ja toimintasuunnitelmien toimeenpanossa henkilöstön kanssa.

Tavoitteena oli myös vahvistaa johdon sitoutumista yhteisiin päämääriin ja esimerkkinä toimimiseen. Kehittämisohjelmalla pyrittiin myös antamaan johdolle valmiuksia viestiä organisaation sisällä ja organisaatiosta ulospäin sekä toimia verkostoissa.

Työhyvinvoinnin tukeminen on yksi Palkeiden keskeinen strateginen kehittämiskohde. Kehittämisohjelmalla annettiin johdolle valmiuksia johtaa itseään ja organisaatiota siten, että kaikkien työhyvinvointi ja työtyytyväisyys lisääntyvät.

Kehittämisohjelman aikana kirkastettiin johtoryhmän tehtävää ja roolia sekä sovittiin muutamista konkreettisista toimenpiteistä kokouskäytäntöjen kehittämiseksi. Ohjelma tuki myös Palkeissa tehtävää prosessien kehittämistyötä hukan poistamiseksi ja asiakasarvon kasvattamiseksi päivittäisissä työtehtävissä. Johtamistyylien arviointi kehitti johdon itsetuntemusta ja antoi kehittämiskohteita johtamisen kehittämiseen. Palkeiden tuottavuus ja henkilöstön työtyytyväisyys ovat kehittyneet merkittävästi VMBaromittauksen mukaan viimeisen vuoden aikana. Johtamisen kehittämisohjelma on omalta osaltaan vaikuttanut tähän myönteiseen kehitykseen.