Palautekulttuuriltaan rikas ja muutostilanteissa elinvoimainen CIMO

Hanke koostuu kahdesta toisiaan tukevasta osiosta, jotka mahdollistavat CIMOn toimintakulttuurin kehittämisen organisaatio-, työyhteisö- ja yksilötasolla. Palautekulttuurilla sekä johdon ja esimiesten kyvyllä näkökulmien vaihtoon ja toisin tekemiseen, erityisesti muutostilanteissa, on keskeinen merkitys CIMOn toiminta- ja uudistumiskyvylle.

Osiossa 1. edistämme oppimista, yhteistyötä ja uusiutumista työyhteisössämme palautekulttuurin keinoin. Osiossa 2. monipuolistamme CIMOn johdon ja esimiesten osaamista tarkastelemalla organisaation arkea ja muutostilanteita systeemisten teorioiden ja käytäntöjen keinoin.

Hankkeessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita sekä palautekulttuurityöryhmän jäseniä, valmennukseen osallistuneita, Kaiku-kehittäjiä sekä työsuojelutoimikuntaa. Palautekulttuuria koskevassa valmennuksessa käytetään ulkopuolista työyhteisökouluttajaa, johdolle ja esimiehille suunnatun työpajasarjan järjestämisessä käytetään systeemiseen ajatteluun perehtynyttä ulkopuolista asiantuntijaa.