Osaava ja uudistuva johtaminen

Hankkeen tavoitteena on että esimiesten osaaminen suorituksen johtamisessa vahvistuu ja valmentava johtaminen saadaan vietyä osaksi jokapäiväistä työtä. Tavoitteena on lisätä työtyytyväisyyttä johtamista ja kehityskeskuteluja uudistamalla sekä laajentaa näkemystä johtamisesta ja sen tavoitteita hallinnonalan virastojen kesken.

Esimiehet ja tiiminvetäjät sekä virastojen työntekijät perehtyvät vertaisryhmissä työskennellen asiantuntijoiden ja fasilitaattoreiden johdolla valmentavaan johtamiseen ja luovat toimien uudet toimintatavat ja käytänteet työn ja suorituksen johtamiselle virastossaan. Samalla he verkostoituvat kumppaniviraston esimiesten kanssa. Menetelminä käytämme työpajoja, vertaisryhmiä ja välitehtäviä.