Osaamiskeskustelut tiimien osaamisen kehittämisen työkaluna

Kansallisarkistossa jouduttiin toteuttamaan historian ensimmäinen yt-prosessi syksyllä 2022. Tämä johti henkilöstövähennyksiin. Lisäksi toteutettiin laaja organisaatiouudistus, joka astui voimaan 1.1.2023 lähtien. Kansallisarkiston henkilöstö on kokenut yhdessä suuren kriisin ja vuonna 2023 yhteisen, uudenlaisen johtamis- ja toimintakulttuurin luominen ja juurruttaminen on ollut ensiarvoisen tärkeää. Syksyllä 2023 käynnistyvät kulttuurikeskustelut, joihin osallistetaan koko henkilöstö. Tavoitteena on tietoisesti suunnata organisaatiokulttuuria avoimempaan, vuorovaikutteisempaan, itseohjautuvampaan ja ratkaisukeskeisempään suuntaan.

Alkuvuodesta 2022 toteutettiin laajat kehityskarttatyöpajat osaamisen kehittämisen haltuun ottamiseksi. Prosessi jäi YT-menettelystä johtuen kesken. Olemme luvanneet Yt-menettelyssä ja tulossopimuksessa, että syksyllä 2023 pääsemme etenemään tässä prosessissa. Tarkoitus on, että luomme uuden toimintamallin, jossa tiimikohtaisesti, esihenkilön johdolla, vuosittain keskustellaan tiimin osaamisesta ja sen kehittämisestä.

Hankkeen tavoitteena:

 • nostaa esihenkilöiden osaamista osaamisen johtamisessa
 • luoda sapluuna osaamiskeskustelu toimintamallille, siten, että esihenkilöt voivat itsenäisesti toteuttaa tiiminsä
  kanssa osaamiskeskustelun
 • varmistaa, että suurimman ja syvällisimmän muutoksen kokeneet tiimit (4 kpl) ja niiden esihenkilöt saavat
  tarvitsemansa tuen tiimiyttämiseen ja osaamiskeskustelu-työkalun käyttöönottoon

Menetelminä käytetään:

 • esihenkilöiden tuki; webinaari, aiheen kiteyttävä materiaali, yhteis- ja pienryhmäkeskustelut
 • osaamiskeskustelujen mallin, sapluunan luominen
 • suurimman muutoksen kokeneiden (4 kpl) valtakunnallisten tiimien ja näiden esihenkilöiden tuki: esihenkilöiden pienryhmäkonsultaatio, tiimien konsultaatio, tuetut osaamiskeskustelujen sapluunan käyttöönotot
 • laaja viestintä: intranet, esihenkilö-foorumi, tiimit