Organisaatiota uudistaen – voimavaroja vahvistaen

Hanke oli jatkoa vuonna 2013 toteutetulle POL-vastuualueen jälleen rakentaminen -hankkeelle. Vastuualueen organisaatio muuttui vuoden 2014 alusta, minkä jälkeen oli tarve jatkaa uuden organisaation toiminnan kehittämistä toimintaympäristön muutos huomioiden. Lähes kolmasosa vastuualueen henkilöstöstä eläköityy vuosina 2016–2019. Samaan aikaan aluehallinnossa on huoli nykyisten resurssien riittävyydestä ja epävarmuutta liittyy myös siihen, että aluehallinto uudistetaan lähivuosina. Työ- ja toimintatapoja joudutaan kuitenkin jo ennen uudistuksia tarkastelemaan uudelleen.

Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa henkilöstön voimavaroja ja saada tukea ja konkreettisia työkaluja sekä henkilöstölle että esimiehille tulevien muutosten hallintaan ja sitä kautta varmistaa töiden sujuminen ja organisaation uudistuminen. Hankkeen tavoitteena oli organisaation toiminnan ja toimintatapojen uudistaminen,arkityön sujumisen tukeminen sekä esimiestyön tukeminen organisaation muutostilanteessa. Hankkeessa järjestettiin ulkopuolisen asiantuntijan tuella esimiehille ryhmämuotoista valmennusta ja koko henkilöstölle 1,5 työyhteisön valmennustilaisuutta.

Hankkeen aikana laadittiin vastuualueen omana työnä toimistotehtävien nykytilanteen kartoitus ja ratkaisuehdotuksia. Sihteereistä ja asiantuntijoista koostuva työryhmä pohti tämän jälkeen ulkopuolisen asiantuntijan tuella vastuualueen toimistotyön käytäntöjen tehostamista ja teki niitä koskevia ehdotuksia. Ehdotuksia on käsitelty sisäisissä kokouksissa ja päätökset, mitkä ehdotuksista otetaan käyttöön tehdään tammi-helmikuussa 2017. Hanke siis jatkuu vielä. Hankkeen tavoitteet eivät täysin toteutuneet siltä osin, että toimenpiteitä ei voitu kytkeä aluehallinnon muutokseen aluehallinnon uudistamista koskevien linjausten viivästymisen takia.

Henkilöstön antama palaute vaikutti hankkeen toteuttamiseen ja suuntaamiseen toimistotyön uudelleen organisoinnin suunnitteluun ja valmisteluun. Työyhteisötilaisuuksissa löydettiin työyhteisön vahvuuksia ja kehitysideoita ja niitä vietiin eteenpäin, mikä vahvisti ja tuki arkityön sujumista. Vastuualue saavutti tulostavoitteensa, mikä oli hankkeen yksi tavoitekin.