Organisaatio muuttuu – syyttäjälaitos muutoksen kohteena

Syyttäjälaitoksessa tapahtuu organisaatiomuutos 1.10.2019, tämä edellyttää johdolta, esimiehiltä ja
koko henkilökunnalta valmiutta toimia yhdessä yhtenäisessä syyttäjälaitoksessa. Syyttäjälaitos käsittää tällä hetkellä 10+1 syyttäjävirastoa, 1.10.2019 jälkeen 4 + 1 aluetta.

Toteutamme hankkeessa ylimmän johdon sparrausta, johdon ja apulaispäälliköiden valmennusta, koko
henkilökunnan muutoswebinaareja ja tarvittaessa työnohjausta.

Tavoite yhtenäisestä Syyttäjälaitoksesta ja johtamisesta sekä esihenkilöistä, jotka vievät
yhteisiä toimintatapoja alaisilleen lähti hyvin käyntiin. Uudet esihenkilöt saivat tukea oman
roolin hahmottamiseen ja apua itse johtamiseen. He pääsivät myös verkostoitumaan ja osaksi
koko laitoksen johtamispoolia. Valmennukset arvioitiin tilaisuuksien päättyessä yhteisillä keskusteluilla ja arviointilomakkeilla.

Arviointikeskustelut käytiin myös valmentajien kanssa sekä yksittäisiä keskusteluja kentän
esimiesten kanssa. Osaamisen johtaminen ja valmentava johtamisote kehittyy ja Osaava -järjestelmä tukee sitä, joten se pysyy arjessa mukana. Etäjohtaminen on kehittynyt samoin kuin etäjohdettavana
oleminen nykyisessä tilanteessa nopeammin kuin se olisi tapahtunut etätyön hitaasti
lisääntyessä, jolloin siihen ei välttämättä olisi kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota.