Organisaatio muuttuu – syyttäjälaitos muutoksen kohteena

Syyttäjälaitoksessa tapahtuu organisaatiomuutos 1.10.2019, tämä edellyttää johdolta, esimiehiltä ja
koko henkilökunnalta valmiutta toimia yhdessä yhtenäisessä syyttäjälaitoksessa. Syyttäjälaitos käsittää tällä hetkellä 10+1 syyttäjävirastoa, 1.10.2019 jälkeen 4 + 1 aluetta.

Toteutamme hankkeessa ylimmän johdon sparrausta, johdon ja apulaispäälliköiden valmennusta, koko
henkilökunnan muutoswebinaareja ja tarvittaessa työnohjausta.