Nostetta yhteistyöhön – työyhteisötaitovalmennus

Runsaat kolme vuotta toiminnassa ollut työyhteisö, jota haluttiin kehittää yhteistyöhön liittyvien ryhmätaitojen osalta. Intensiivivinen ja ehkä monotoninenkin työ avokonttorissa asettaa omat rajoitteensa menestyksekkään työn toteuttamisen kannalta joten koettiin varhaisen vaiheen mallin mukaisen koulutuksen tarve.

Tavoitteena paremmat työyhteisötaidot, niiden omatoiminen kehittäminen ja toimivan ryhmän teema. Työskentely koko porukalla hyvässä ja kannustavassa hengessä, jolla jaksaa eteenpäin.Tavoitteena oli löytää konkreettisia keinoja ja työkaluja entistä parempaan arjen hyvähenkiseen ja tulokselliseen työntekoon. Valmennukseen liittyi ennakkokysely/omatoiminen ennakkopohdinta tehtävineen ke 18.11.15 mennessä ja palautekysely v. 2016 alussa. Hankkeen toteutus kesti 4h 1.12.2015.

Hanketoteutukseen osallistuttiin erittäin aktiivisesti, aihe kiinnosti koko työyhteisöä ja koetuista pulmatilanteista pystyttiin keskustelemaan koulutustilaisuudessa erittäin avoimesti. Avokonttorin haasteet työntoteutuksen kannalta nousi ensimmäiseksi aiheeksi, työn sisältö ja sen monotonisuus koettiin myös ongelmalliseksi. Hyviä puolia työyhteisössä kyettiin ryhmätöissä ja ennakkopohdinnoissa löytämään ja ymmärtämään paljon laajemmin.
 
Hankkeeseen liittyi ennakkotehtävät ja myös hankkeen päättymisen jälkeinen palaute. Henkilökunnan osallistuminen oli liki 100% joten aihe koettiin paitsi mielenkiintoiseksi myös tarpeelliseksi. Materiaalia oli kattavasti ja kaikille osallistujille jaetun palautteen myötä palautettiin mieleen valmennuksen aikana kehitetyt omat parannukset. Muistutus vaikuttaa paitsi omiin myös yhteisiin asioihin ottamalla ne aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti puheeksi.

Konkreettisena jatkotehtävänä oli valmennuksen aikana kehitetty malli ”sparrauskollegasta” eli työasioihin liittyvät sparraustuokiot merkittiin parin kanssa kalentereihin ja suurin osa niistä toteutettiin. Kokonaisuudessaan valmennuksen ajoitus ja tulokset vastasivat työyhteisöön kehittyneitä tarpeita jotka saatiin kaikkien kanssa käsiteltyä avoimesti ja rakentavasti. Suunnitelmissa on toteuttaa jatkoa (seurataan työyhteisön kokonaistilannetta) hyväksi havaitulle tehovalmennukselle.