Myyntilaskutuksen kehittäminen aluehallintovirastoissa

Myyntilaskutuksen kehittämisen hankkeella on tarkoitus luoda toimintakulttuuri, jossa osaaminen tiivistyy, ja jossa on yhtenäiset toimintatavat. Aluehallintovirastojen myyntilaskuttajien suuri käyttäjämäärä, erilaiset toimintatavat ja hajautetut toiminnot aiheuttavat haasteen sisäisten prosessien selkeyttämisessä ja yhtenäistämisessä. Hankkeen myötä on tarkoitus selkeyttää toimintatapoja. Myyntilaskutuksen kehittämishankkeen tarkoitus on kartoittaa myyntilaskutuksen keskittämisen vaihtoehtoja, ja luoda sen pohjalta kehittämisehdotus.

Hankkeen tavoitteena on vaihtaa aluehallintovirastojen laskutustapa ja keskittää myyntilaskutus sekä siihen liittyvät tehtävät. Toimintatapoja yhtenäistämällä ja keskittämällä työaikaa säästyy, osaaminen tiivistyy ja toiminta tehostuu. Keskittämällä tavoitellaan kustannussäästöjä työajassa ja myyntilaskun hinnassa.

Hankkeessa käytetään osallistavaa menetelmää, jossa muutoksen keskiössä olevat henkilöt sitoutetaan muutoshankkeeseen. Muutosta luodaan yhteistyössä talous-ja henkilöstöpalveluiden sekä eri vastuualueiden ja yksiköiden kanssa. Projektityöhön osallistuu eri henkilöitä eri yksiköistä ja vastuualueilta. Menetelmä tarkentuu, kun muutosjohtamisen palvelu on valittu.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Hankkeen tuloksena Aluehallintovirastoille luotiin myyntilaskutuksen kehittämisehdotus, ja kehittämiselle luotiin alustava toimintasuunnitelma sekä viestintäsuunnitelma. Työtä tehtiin projektiryhmissä muutosjohtamisen palveluntarjoajan johdolla. Projektiryhmä koostettiin edustamaan aluehallintovirastojen eri vastuualueita. Ryhmässä saatiin kattavasti näkemyksiä toiminnan kehittämiseen ja laskutuksen keskittämiseen.

Hankkeelle valittiin ohjausryhmä , joka ohjasi ja tuki projektia, sekä teki toteuttamiseen liittyviä linjauksia. Tarvittaessa ohjausryhmä valmisteli toimivaltansa ylittävät asiat yhteiseen käsittelyyn. Hankkeen toiminta-aikana Aluehallintovirastojen laskutustapa vaihdettiin, ja keskittämiselle valittiin toimintatapa. Myyntilaskutuksen kehittäminen liittyy Valtion aluehallinnon uudistuksessa käynnistettävän valtakunnallisen viraston perustamiseen erillisenä prosessina. Aluehallinnon organisaatiomuutos toteutetaan 2024-2026.