Muuttuva työympäristö

Vantaan pääpoliisiaseman henkilöstö toimii tällä hetkellä sisäilmaongelmien johdosta väistötiloissa. Uuden pääpoliisiaseman rakentaminen alkaa tänä vuonna (2022) ja uuteen poliisihallinnon työympäristökonseptin mukaiseen työympäristöön muutetaan muutaman vuoden päästä. Nyt on aika aloittaa valmistautuminen uuden työympäristön myötä tulevan uuden toimintakulttuurin ja uusien työnteon tapojen opetteluun, jotta uusi työympäristö saadaan otettua täysipainoisesti käyttöön alusta alkaen.

Jatkossa henkilöstö työskentelee jaetuilla työpisteillä monitilatoimistossa. Muutos työnteon tavoissa on suuri, koska työhuoneisiin ja avotilakonttoriin tottuneella henkilöstölle uusi monitilaympäristö edellyttää aivan uudenlaista toimintakulttuuria ja tapaa tehdä ja johtaa työtä. Monitilaympäristö myös herättää intohimoja puolesta ja vastaan.

Siirtyminen uudenlaisiin tiloihin ja uusiin työnteon tapoihin vaatii huolellista valmistelua sekä taitavaa ja kuuntelevaa johtamista. Muutoksen tuen hankkeen avulla henkilöstö pääsee mukaan vaikuttamaan työympäristön suunnitteluun ja toimintaperiaatteisiin erilaisten henkilöstöä osallistavien toimenpiteiden avulla.

Hankkeen tavoitteet

Muutoksen tuen hankkeessa valmennetaan ja tuetaan poliisilaitoksen johtoa, esihenkilöitä/päällystöä ja henkilöstöä sitoutumaan työympäristömuutokseen ja uusiin työnteon tapoihin. Uudenlaiseen työnteon tapaan siirtyminen on koko organisaatiolle iso muutos. Hyvällä muutosjohtamisella
voidaan varmistaa organisaation toimintakyky muutostilanteessa.

Muutoksen tuen hankkeessa osallistetaan henkilöstö mukaan muutosprosessiin ja autetaan heitä sitoutumaan uuteen työympäristöön ja sen käyttöön ja kehittämiseen. Hankkeessa myös suunnitellaan yhdessä uuden työympäristön käyttöönoton, jotta töiden aloittaminen uudessa ympäristössä käy mahdollisimman sujuvasti. Hallittu muutoksen tuen hanke tiivistää työyhteisöä ja lisää työhyvinvointia sekä henkilöstön sitoutumista työnantajaan.