Muuttuva työympäristö

Jatkopäätös 13.11.2023 13 000€
Alkuperäinen päätös 26.9.2022 28 180€

Vantaan pääpoliisiaseman henkilöstö toimii tällä hetkellä sisäilmaongelmien johdosta väistötiloissa. Uuden pääpoliisiaseman rakentaminen alkaa tänä vuonna (2022) ja uuteen poliisihallinnon työympäristökonseptin mukaiseen työympäristöön muutetaan muutaman vuoden päästä. Nyt on aika aloittaa valmistautuminen uuden työympäristön myötä tulevan uuden toimintakulttuurin ja uusien työnteon tapojen opetteluun, jotta uusi työympäristö saadaan otettua täysipainoisesti käyttöön alusta alkaen.

Jatkossa henkilöstö työskentelee jaetuilla työpisteillä monitilatoimistossa. Muutos työnteon tavoissa on suuri, koska työhuoneisiin ja avotilakonttoriin tottuneella henkilöstölle uusi monitilaympäristö edellyttää aivan uudenlaista toimintakulttuuria ja tapaa tehdä ja johtaa työtä. Monitilaympäristö myös herättää intohimoja puolesta ja vastaan.

Siirtyminen uudenlaisiin tiloihin ja uusiin työnteon tapoihin vaatii huolellista valmistelua sekä taitavaa ja kuuntelevaa johtamista. Muutoksen tuen hankkeen avulla henkilöstö pääsee mukaan vaikuttamaan työympäristön suunnitteluun ja toimintaperiaatteisiin erilaisten henkilöstöä osallistavien toimenpiteiden avulla.

Hankkeen tavoitteet

Muutoksen tuen hankkeessa valmennetaan ja tuetaan poliisilaitoksen johtoa, esihenkilöitä/päällystöä ja henkilöstöä sitoutumaan työympäristömuutokseen ja uusiin työnteon tapoihin. Uudenlaiseen työnteon tapaan siirtyminen on koko organisaatiolle iso muutos. Hyvällä muutosjohtamisella
voidaan varmistaa organisaation toimintakyky muutostilanteessa.

Muutoksen tuen hankkeessa osallistetaan henkilöstö mukaan muutosprosessiin ja autetaan heitä sitoutumaan uuteen työympäristöön ja sen käyttöön ja kehittämiseen. Hankkeessa myös suunnitellaan yhdessä uuden työympäristön käyttöönoton, jotta töiden aloittaminen uudessa ympäristössä käy mahdollisimman sujuvasti. Hallittu muutoksen tuen hanke tiivistää työyhteisöä ja lisää työhyvinvointia sekä henkilöstön sitoutumista työnantajaan.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Hankkeen hyötynä oli se, että olemme saaneet henkilöstöä hyvin mukaan muutosprojektiin, olemme saaneet mm. yksikkötapaamisten, haastatteluiden ja henkilöstökyselyn kautta arvokasta tietoa siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon tulevaan poliisitaloon siirtymisessä, jotta henkilöstön hyvinvointi saadaan ylläpidettyä.

Kokonaisuudessaan hanke saatetaan loppuun syksyyn 2024 mennessä ja tämän jälkeen näemme, millaisia kokemuksia koko hanke toi tullessaan. Ajatuksena on, että vastaavanlaiset hankkeet poliisihallinnossa voisivat olla sellaisia kohderyhmiä, joihin voisimme jakaa oppia ja kertoa vinkkejä, mitä tällaisessa muutoshankkeessa kannattaa erityisesti huomioida jo ennen hankkeen käynnistymistä.