Muutostuki 2023

Kansallisarkistossa tapahtuu laaja organisaatiouudistus 1.1.2023 lähtien. Tätä on edeltänyt KA:n historian ensimmäinen yt-prosessi, joka on johtanut henkilöstövähennyksiin. Organisaatio on kokenut yhdessä suuren kriisin ja nyt yhteisen uudenlaisen johtamis- ja toimintakulttuurin luominen ja juurruttaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Tavoitteena on tavoittaa kaikki kansallisarkiston työyhteisöt ja luoda keskustelun ja yhteistyön avulla uudenlaista toimintatapaa. Tavoitteena on toimintakulttuurin uudelleen suuntaaminen kohti avoimempaa,
vuorovaikutteisempaa, itseohjautuvampaa ja ratkaisukeskeisempää toimintamallia. Lisäksi tavoitteena on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen.

Menetelminä käytetään:

– esihenkilöiden tuki
– verkkokurssi, jossa 5 moduulia
– yhteiskeskustelut
– webinaarit
– muutoskyvykkyys-kysely
– toimintakulttuurilähettiläiden verkosto