Muutoksessa eteenpäin

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualuueella toteutettiin koko vastuualuetta koskeva hanke vuosina 2011 – 2012. Kehittämishankkeeseen lähdettiin vaikeasta tilanteesta, jossa pitkään kyteneet ongelmat pulpahtivat vahvana pintaan virastouudistuksen myötä. Työtoverien, toimintatapojen, päätöksentekoprosessin ja tehtävänkuvien muutosten ohella haasteena oli luoda uusi yhtenäinen toimintakulttuuri useasta eri virastoista tulleelle henkilöstölle. Mittavan uudistuksen tuomat haasteet ja osan henkilöstön vanhat ongelmat näkyivät mm. ristiriitoina sekä johdon ja henkilöstön välisenä luottamuspulana. Kaikkien aluehallintovirastojen vastuualueiden kehnoimmat työtyytyväisyyskyselyn tulokset pisti vipinää kinttuihin tilanteen kohentamiseksi.

Hankkeen kokonaistavoitteena oli vahvistaa vastuualueen toimintatapoja ja kulttuuria työhyvinvointia tukevaksi. Omat tavoitteensa oli johdolle, esimiestyölle, työyhteisölle sekä vastuualueen organistoitumiselle ja toimintatavoille. Näin hankkeen toimenpiteet ulottuivat jokaiselle vastuualueen hierarkiatasolle, jolle kullekin suunniteltiin omat toimenpiteensä. Menetelminä käytettiin koutsausta, valmennusta ja erilaisia osallistavia fasilointimenetelmiä ryhmätapaamisissa.

Hanke osoitti, kuinka vaikeaa on kehittää työyhteistöä silloin, kun luottamus johdon ja henkilöstön välillä on huono. Luottamus rakentuu vain pikkuhiljaa ja suurin ponnistuksin. Ponnistukset kuitenkin tuottivat tulosta, ja tilanne vastuualueella kohentui. Viimeisessä Kaiku-tilaisuudessa henkilöstöltä pyydettiin arvioita siitä, miten kukin voi tehdä hyvän työilmapiirin säilymiseksi. Lupauksissa korostui toisten ymmärtäminen, arvostaminen, positiivinen asenne, yhteistyö, hymyily ja erilaisuuden hyväksyminen. Lupaukset osoittavat, että vastuualueen henkilöstö haluaa panostaa hyvän ilmapiirin ja luottamuksen rakentamiseen myös jatkossa. Kaiken kaikkiaan negatiivinen kierre saatiin katkaistua. Tämä, jos mikä, on jo voitto!