Muutokseen motivoitunut henkilöstö

Rikosseuraamuslaitoksen tuleva organisaatiouudistus koskee henkilöstörakenteita, tietojärjestelmiä, johtamista ja toimintaa. Organisaatiouudistus edellyttää yksikön johtamiselta suunnitelmallisuutta, tavoitteiden uudelleen asettelua sekä vastuiden selkiyttämistä. Johdolta ja henkilöstöltä edellytetään uudenlaisten prosessien ja toimintatapojen määrittämistä henkilöstöä osallistavalla tavalla, uusien tietojärjestelmien haltuun ottamista, mahdollisia muutoksia asenteissa sekä riittävästi voimavaroja organisaatiouudistuksessa toimimiseen.

Hankkeen tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen, osaamisen vahvistaminen ja motivointi muutoksessa. Menetelminä käytetään koulutuksia, ryhmätyöskentelyä, työpajoja sekä tiedottamista ja perehdyttämistä.