Mindfullness ja myötätunto työkaluiksi kuormittaviin tilanteisiin

Ulkoasiainhallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettu tavoite on työhyvinvointiajattelu ja -välineiden käyttö osana osastojen ja edustustojen normaalia toimintaa. Hankkeilla pyrimme antamaan henkilöstölle työkaluja, joita he voivat hyödyntää hankkeen jälkeen koko työuransa ajan hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja stressin hallinnassa.