Maistraattien muutosvalmennus

Maistraattien Kaikuhankkeen koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli tukea maistraattien yhteisten toimintatapojen rakentumista monipaikkaisessa organisaatiossa sekä ylläpitää henkilöstön työhyvinvointia organisaatiomuutoksista huolimatta. Tavoitteina oli:

  • ymmärtää työn muutos ja sen vaikutus toimintatapoihin ja työyhteisötaitoihin ja vuoro-vaikutukseen
  • saada keinoja ja taitoja yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemiseen.
  • rakentaa osallistavin menetelmin eri vastuualueiden yhteisiä toimintatapoja ja pelisääntöjä

Lisäksi tavoitteena oli tukea työhyvinvointia luomalla tasavertaisia osallisuuden ja yhdessä oppimisen toimintatapoja ja luomalla yhdessä parempia edellytyksiä kehittää uudenlaista monipaikkaista toimintakulttuuria.

Jokaisessa maistraatissa toteutettiin kaksi koulutuspäivää ja niiden välillä työstettiin vastuualueittain etätehtävä. Etätehtävänä syntyneiden työkirjojen pohjalta rakennettiin hankkeen lopuksi yhteinen työkirja. Koulutuskokonaisuus sisälsi osallistuvin menetelmin toteutettua lähikoulutusta ja yhdessä maistraatissa osittain videoneuvotteluvälineiden välityksellä toteutettavaa etäkoulutusta.

Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Maistraattien henkilöstö antoi koulutuskokonaisuudesta positiivista palautetta. Koulutus koettiin hyväksi ja käytännön läheiseksi. Laadittu työkirja on toimiva arjen työväline.

Kaikuhankkeen lopputuloksena on maistraateissa laadittu monipaikkaisen kulttuurin rakentumista tukevia toimintamalleja ja pelisääntöjä.