Mahdollisuuksien ikkuna 3

Aluehallintoviraston Mahdollisuuksien ikkuna 3 -hankkeen tavoitteena oli kehittää ja vakiinnuttaa uusien virastojen työhyvinvointia edistäviä toimintatapoja. Tavoitteena oli, että suuren organisaatiomuutoksen jälkeen työhyvinvointia edistävät toimintamallit vakiintuvat osaksi viraston normaalia toimintaa ja henkilöstö kokee jaksamisensa parantuneen, työssä jaksetaan pidempään ja sairauspoissaolot vähenevät.

Hankkeella oli kolme painopistettä:

  • Henkilöstön jaksamisen ja työyhteisöjen toiminnan tukeminen esimerkiksi työyhteisövalmennuksen ja -koulutuksen sekä työnohjausryhmien avulla. Työyhteisökohtaista tukea tarjottiin erityisesti niille työyhteisöille, joilla oli VMBaron tulosten pohjalta nousseita kehittämistarpeita tai asiakkaan kohtaamiseen liittyviä vaikeita tilanteita.
  • Esimiesten jaksamisen tukeminen ja esimiestyön kehittäminen, teemoina erityisesti puheeksi ottaminen ja hajautetun organisaation johtaminen.
  • Valtakunnallisen kaikkien aluehallintovirastojen yhteisen työhyvinvointi- ja työsuojeluverkoston koulutus ja yhteistoiminnan lisääminen ja tehostaminen.

Hankkeen aikana aluehallintovirastojen työhyvinvointiverkosto toimi aktiivisesti kehittäen kaikille kuudelle virastolle yhteisiä toimintamalleja ja jalkauttaen niitä käytäntöön. Osahankkeista parhaat tulokset saavutettiin työyhteisökohtaisissa kehittämishankkeissa, jotka pystyttiin räätälöimään kunkin työyhteiseön tarpeita vastaaviksi. Koulutustilaisuudet koettiin pääosin myönteisesti ja keskustelua herättäviksi, mutta niillä ei välttämättä koettu olevan pitkäaikaisia vaikutuksia toimintatapoihin. Kokonaisuudessaan aluehallintovirastojen työhyvinvointi ja VMBaron tulokset kehittyivät myönteisesti hankkeen aikana.