Maavoimat – paras työpaikka valtiolla

Maavoimien esikunta ja maavoimien hallintoyksiköt toteuttivat työhyvinvoinnin kehittämis- ja jalkauttamishankkeen vuosina 2008-2012. Hankkeen tavoitteena oli henkilöstövoimavarojen hallintaan ja suunnitteluun liittyvien työkalujen käytön tehostaminen, työhyvinvointitoiminnan suunnittelun kehittäminen ja kytkeminen hallintoyksiköiden muuhun kehittämistoimintaan sekä työhyvinvointistrategioiden yhtenäistäminen.

Hankkeen aikana maavoimiin perustettiin työhyvinvoinnin kehittämisen ohjausryhmä ja maavoimien hallintoyksiköihin nimettiin tyhyasioiden koordinaattoreiksi toimintakykypäälliköt. Maavoimien hallintoyksiköitä ohjeistettiin laatimaan omat työhyvinvointistrategiansa ja liittämään työhyvinvointisuunnitelmat vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. Maavoimien esikunta järjesti hallintoyksiköille vuosittain tyhykoulutustilaisuuksia.

Työhyvinvointitoimintaa saatiin hankkeen avulla profiloitua laaja-alaisemmaksi, toimintatapamalleja yhdenmukaistettua, hyviä käytäntöjä levitettyä ja hallintoyksiköiden välistä verkostoutumista kehitettyä. Hankkeen lopussa toteutettiin osaan hallintoyksiköistä työhyvinvointitoiminnan arviointitilaisuus. Useissa hallintoyksiköissä järjestettiin tämän lisäksi työhyvinvoinnin itsearviointitilaisuuksia. Työhyvinvointiasioiden kehittäminen oli haasteellista, sillä suunnittelun ja toiminnan painopisteisiin vaikutti käynnissä oleva puolustusvoima- ja organisaatiouudistus.