Luovat aamunavaukset konseptin pilotointi

Hankkeen teema on työntekijäkokemuksen parantaminen.

Etätyöaika on muodostunut monelle työntekijälle kuormittavaksi tekijäksi. Tarvitaan uusia keinoja joilla vahvistaa yhteisöllisyyttä, luovuutta ja voimavaroja. Tässä hankkeessa kehitetään työntekijöiden hyvinvointia taiteen keinoin ja vahvistetaan positiivista työntekijäkokemusta arjessa.

Hankkeessa edistetään taidelähtöistä yhteisöjen kehittämistä ja luovaa ajattelua kolmessa eri toimijatahossa: Taike, THL sekä Törmäämö.

Viimeisen vuoden ajan koko Taiken henkilöstö on ollut etätöissä. Vaikka etätyöjakso pääasiallisesti on sujunut Taikessa hyvin, kaipaa henkilöstö luonnollisesti toisiaan, yksinäisyys koetaan välillä kuormittavana ja luovalle yhteiselle läsnäololle on työyhteisössä selkeää tarvetta. Tämä pilottiprosessi vastaa hyvin edellä mainittuun tarpeeseen tuoden konkreettisen keinon, jolla
vahvistaa työntekijöiden välistä yhteyden tuntua ja luovaa yhteistä läsnäoloa.