Luovat aamunavaukset konseptin pilotointi

Etätyöaika on muodostunut monelle työntekijälle kuormittavaksi tekijäksi. Tarvitaan uusia keinoja joilla vahvistaa yhteisöllisyyttä, luovuutta ja voimavaroja. Tässä hankkeessa kehitetään työntekijöiden hyvinvointia taiteen keinoin ja vahvistetaan positiivista työntekijäkokemusta arjessa.

Hankkeessa edistetään taidelähtöistä yhteisöjen kehittämistä ja luovaa ajattelua kolmessa eri toimijatahossa: Taike, THL sekä Törmäämö.

Viimeisen vuoden ajan koko Taiken henkilöstö on ollut etätöissä. Vaikka etätyöjakso pääasiallisesti on sujunut Taikessa hyvin, kaipaa henkilöstö luonnollisesti toisiaan, yksinäisyys koetaan välillä kuormittavana ja luovalle yhteiselle läsnäololle on työyhteisössä selkeää tarvetta. Tämä pilottiprosessi vastaa hyvin edellä mainittuun tarpeeseen tuoden konkreettisen keinon, jolla
vahvistaa työntekijöiden välistä yhteyden tuntua ja luovaa yhteistä läsnäoloa.

Loppuvaiheen kuvaus

Hankkeen tavoitteet toteutuivat suunnitellusti: Luovat aamunavaukset konseptia kehitettiin, kokeiltiin ja
arvioitiin. Osallistumiskokemusta arvioitiin webropol-lomakkeella toteutetun osallistujakyselyn kautta sekä heti työpajan jälkeen kerättynä ”pikapalautteena” että hankkeen päätteeksi laajan arviointilomakkeen kautta (pikapalautteen vastaajamäärä 194 kpl, laajemman arviointilomakkeen 71 kpl). Tämän lisäksi projektia arvioitiin taiteilija-ohjaajien kanssa käydyn ryhmäkeskustelun pohjalta sekä Luovien aamunavausten tilaajien (Taike, THL, Törmäämö) käydyn ryhmäkeskustelun pohjalta.