Lapsirikostutkijoiden työnohjaus

Hanke käynnistettiin v. 2017 lopussa ja se on ollut osa rikostutkinnan kehittämistä. Lapsiin kohdistuneiden rikosten määrä on kaksinkertaistunut vuoden 2014 lakimuutoksen jälkeen, mikä on merkittävästi lisännyt tutkijoiden kuormitusta. Tavoitteena oli mm. ammattimaisella työnohjauksella parantaa lapsirikostutkijoiden henkistä jaksamista ja työhyvinvointia sekä tutkijoiden ammatillisen osaamisen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on ollut kehittää tutkintaprosesseja siten, että viranomaisyhteistyö paranee ja tutkintaprosessi nopeutuu.

Lapsirikostutkijoiden työhyvinvoinnin ja jaksamisen voidaan arvioida parantuneen saadun palautteen perusteella. Työnohjaus on saanut hyvää palautetta ja sitä jatketaan vuodelle 2019.

Esitutkintaprosessi ja päätöksenteko ovat keskitetyn esikäsittelyn,  konsultoinnin, sidosryhmäyhteistyön sekä syyttäjäyhteistyön vuoksi nopeutuneet. Avoimien rikosasioiden määrää on saatu vähennettyä, mikä osaltaan vaikuttaa tutkijoiden jaksamiseen. Keskitetty esikäsittely ja sidosryhmäkonsultointi on vuoden 2019 alusta viety tutkintaorganisaation rakenteeseen (pysyvä toimintamalli).  Esikäsittelyä jatketaan rikosylikonstaapelin toimesta. HYKS osaamiskeskuksen kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan toistaiseksi (HYKS päätös).

Hanke sai jatkorahoitusta alkuvuodesta 2020 ja sitä jatkettiin 2020 vuoden loppuun.