Laboratoriotoimintojen yhtenäinen perehdytysaineisto ja toimintatapojen yhtenäistäminen (LABPERE)

Laboratoriotyöskentelyssä työturvallisuudelle asetetaan erikoisvaatimuksia ja työturvallisuusohjeistus tulee olla riittävä ja helposti käytettävä. Henkilöstön perehdytys on perusedellytys sille, että ohjeita noudatetaan arkityössä työnjohdon edellyttämällä tavalla. Siksi perehdytysaineiston tulee olla kattava ja houkutteleva. Siihen on päästävä helposti uudestaan jos henkilö tuntee tarvetta siihen. Sähköinen perehdytysaineisto sopii tähän tarkoitukseen erinomaisesti. Jatkuvan työkiireiden takia asiantuntijoiden on helpompi itse päättää opiskelutahdin ja rytmin, mikä ei ole mahdollista ryhmäopetuksessa.

Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää SYKEn laboratoriotoiminnan perehdytysaineisto sähköiseen koulutusympäristöön (SYKEMoodle) ja sitä kautta varmistaa kaikkien laboratoriossa ja tutkimusalus Arandalla toimijoiden työturvallisuus sekä työhyvinvointi. Perehdytyksen toteuttaminen sähköisellä koulutusalustalla helpottaa ajantasaisen perehdytysrekisterin ylläpitoa ja helpottaa perehdytystä tekevien työtaakkaa.

Hanke auttaa yhdistämään kahden, hyvin erityyppisistä lähtökohdista tulevan SYKEn laboratorioyksikön käytäntöjä organisaatiouudistuksen myötä. Hankkeessa käydään yhdessä läpi näiden yksiköiden erityispiirteitä, vertaillaan erilaisia käytäntöjä ja etsitään parhaat yhteiset toimintatavat jatkoon. Tämän työn avulla tuotetaan yhteinen perehdytysmateriaali tulevaan Tutkimusinfra-yksikköön.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Organisaatiomuutos oli hyvä lähtökohta tarkastella vanhoja laboratorioiden ja tutkimusaluksen työturvallisuuskäytäntöjä ja kehittää niitä. Koulutusvideoiden laadukas toteuttaminen ammattikuvaajien ja -editoijien avulla takaa materiaalin säilymisen pitkään ajanmukaisena. Perehdytyksen toteuttaminen sähköisellä koulutusalustalla varmistaa yhdenmukaisen perehdytyksen, helpottaa ajantasaisen perehdytysrekisterin ylläpitoa ja helpottaa perehdytystä tekevien työtaakkaa.

Työ jatkuu LABPERE-hankkeen jälkeen niin, että opetusvideot liitetään osaksi sähköistä koulutusjärjestelmää muiden perehdytysaineistojen kanssa. Valmiit perehdytysosiot otetaan käyttöön TUFRAn perehdytysprosessissa ja niitä tullaan jatkossa päivittämään tarvittaessa.