Laadukas esimiestyö tuloksekkaan ja tehokkaan tutkinnan mahdollistajana

Poliisilaitoksessa on suoritettu laajahko rikospoliisitoiminnan uudelleenorganisointi. Tähän liittyen monet nykyisistä esimiehistä ovat siirtyneet uuteen rooliin ja samaan aikaan ko. tehtäviin on rekrytoitu ja rekrytoidaan muutamia uusia esimiehiä. Muutoksen ja arkipäivän toiminnan tueksi haluttiin (ja halutaan) valmentaa nykyisiä ja uusia esimiehiä tehtäviensä vaatimiin esimiesrooleihin. Valmennuksella haluttiin myös kirkastaa tutkinnan- ja ryhmänjohtajien rooleja sekä työnjakoa. Lisäksi vuosina 2015 ja 2018 toteutettujen henkilöstöbarometrien mukaan esimiestyössä on havaittavissa kehittämisen tarvetta.

Rikospoliisin tutkinnanjohtajille ja ryhmänjohtajille järjestettiin työpajoja päivittäiseen tutkinnanjohtamiseen sekä esimiestyöhön liittyen. Ensimmäisenä luento- ja työpajapäivänä organisaatiopsykologi Pekka Järvinen sekä poliisihallinnon useissa eri tilaisuuksissa luennoiva rikosylikonstaapeli Jouko Jussila kirkastivat esimiesten roolia ja mm. vuorovaikutustaitojen välttämättömyyttä. Toinen kehittämispäivä oli työpajapäivä, jossa pohdimme käytännön esimerkein jokapäiväisiä rutiinitehtäviä sekä ns. pulmatilanteita. Kolmannessa luento-/työpajapäivässä työterveyshuollon asiantuntija sekä virkaehtosopimusasiantuntija toivat esille kuinka tulisi toteuttaa ns. puheeksiottamistilanteet. Kaikissa työpajapäivissä tutkinnanjohtajien ja ryhmänjohtajien arkipäiväisiä käytännön prosesseja kehitettiin lisäksi omin voimin. Fokuksena oli johtamisoppien lisäksi työssäjaksamisen sekä työssäviihtymisen näkökulmat.

Tavoitteet toteutuivat hyvin, ja hankkeen toteutuksen mukana syntynyttä aineistoa / tietoa on hyödynnetty monissa poliisilaitoksen eri koulutus- ja informaatiotilaisuuksissa. Useassa eri yhteydessä on toivottu vastaavaa koulutus-/valmennuskokonaisuutta myös muille esimiehille sekä soveltuvin osin koko henkilöstölle.

Hankkeen toteutus synkronoitiin Poliisihallituksen työikäohjelmaan kuuluvan ”Kohti valmentavaa ihmisten johtamista” -koulutuksen kanssa siten, että ko. koulutukset täydentävät toinen toisiaan.