Kuopion vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston työhyvinvoinnin kehittämishanke

Hankkeelle on myönnetty uudelleen hankerahoitusta 2.11.2021, koska aikaisemmin myönnettyä rahoitusta ei ehditty käyttämään edellisen päätöksen voimassaoloaikana koronatilanteen vuoksi.

Tähän saakka työyhteisössämme on toiminut tyky-ryhmä, jonka pääasiallinen tehtävä on ollut työkykyä lisäävän toiminnan organisointi ja virkistystoiminnan järjestäminen. Haluaisimme laajentaa työskentelyn Tyhy-ryhmäksi Rikosseuraamuslaitoksen vuonna 2020 alkaneen työhyvinvoinnin kehittämisohjelman mukaisesti. Siinä samalla otettaisiin koko henkilöstö sekä työterveyshuolto (lääkäri/ hoitaja/ psykologi) ja omat asiantuntijat mukaan työskentelyyn.

Työhyvinvoinnin kanssa on havaittu enenevämmässä määrin haasteita viime aikoina, erityisesti psyykkiseen toimintakykyyn liittyvät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja VMBarossa nousee esiin myös työssä jaksamisen haasteet. Pääpaino hankkeessa olisi työssä jaksamisen tukeminen ja sitä kautta työuupumisen ja psyykkisen rasittumisen ennaltaehkäisy. Keinoina voisivat olla mm. työnohjaus, henkilöstökoulutus, työterveyshuollon asiatuntemuksen hyödyntäminen työkyvyn haasteiden ennaltaehkäisyssä, jaksamista tukevat luennot ja muutosvalmennus.