Kokonaisvaltainen työympäristöjen ja työntekemisen tapojen kehittämis- ja muutosvalmennushanke ja muutostuki oikeusapu- ja edunvalvontapiireissä

Hanke on osa työympäristöjemme ja työmenetelmien ja rakenteidemme uudistamista sekä
organisaatiomuutostamme, jolla talous- ja velkaneuvonnan palvelut on siirretty kunnilta ja muilta
palveluntuottajilta valtiolle 1.1.2019 lukien.

Toteutamme hankkeen varmistaaksemme henkilöstömme ja organisaatiomme muutoskyvykkyyden sekä työyhteisöjemme toimivuuden muutostilanteissamme, tukeaksemme uudistuvaa työelämää ja työympäristöjä ja uusia työn tekemisen tapoja ja niitä edistävää toimintakulttuuria, edistääksemme vuorovaikutteista ja
osallistavaa työkulttuuria ja yhteistä, yli organisaatiorajojen tapahtuvaa kehittämistä ja uusia
käytäntöjä ja esimerkkejä jaettavaksi valtionhallinnon työpaikoille

Järjestämme henkilöstölle ja esimiehille ja osallistavia työpajoja ja henkilöstötilaisuuksia.