Kokonaisvaltainen työympäristöjen ja työntekemisen tapojen kehittämis- ja muutosvalmennushanke ja muutostuki oikeusapu- ja edunvalvontapiireissä

Hanke on osa työympäristöjemme ja työmenetelmien ja rakenteidemme uudistamista sekä
organisaatiomuutostamme, jolla talous- ja velkaneuvonnan palvelut on siirretty kunnilta ja muilta
palveluntuottajilta valtiolle 1.1.2019 lukien.

Hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2019-2020. Korona ja toimitilahankkeiden viivästyminen viivästytti myös hankkeen aikataulua ja se saatiin päätökseen vasta kesäkuussa 2021 viraston kolmen Helsingin toiminnon muutettua uusiin toimitiloihinsa 2 vuotta alkuperäisestä aikataulusta jäljessä. Hankkeessa oli työpajoja sekä henkilöstölle että viraston johtoryhmälle sekä 2 henkilöstökyselyä.

Vaikuttavimmaksi hanke osoittautui todennäköisesti viraston johtoryhmätyöskentelyn kohdalla, joka parani ja tavoitteet selkeytyivät. Henkilöstön osalta hanke olisi epäonnistunut monessa suhteessa, ellei korona olisi pakottanut koko virastoa aidosti muuttamaan työskentelytapoja ja laaja etätyö omaksumaan digitaalisia toimintatapoja.

Hankkeen aikaisista yllätyksistä suurin oli koronan tuoma pysyvä muutos toimintatapoihin ja se, kuinka ennen kevättä 2020 toteutetut työpajat osoittautuivat hyödyllisiksi laajan etätyön oloissa. Hankkeen toteutusta ja etenemistä käsiteltiin hankkeen ohjausryhmässä, joka kokoontui aina työpajojen
jälkeen ja jossa käsiteltiin myös henkilöstökyselyjen tulokset. Ohjausryhmässä olivat läsnä viraston johtoryhmä, Senaatin projektipäällikkö ja Tamora Oy:n edustus.

Hankkeen vaikutukset näkyivät ennen kaikkea kaikkien toimistojen valmiudessa siirtyä työskentelemään
poikkeusoloissa keväällä 2020. Laajaan etätyöhön siirtyminen vaikutti Etelä-Suomen oikeusapu- ja
edunvalvontaviraston toimintaan huomattavan vähän suhteessa verkostoomme.