Kokonaisvaltainen työhyvinvointi, palautumista ja unta tukevat työjärjestelyt

Työelämän kehittyminen ja kuormittavuuden lisääntyminen on nostanut työnantajan tietoon tarvetta varmistaa henkilöstön työhyvinvointia ja erityisesti riittävän ja laadukkaan unen merkityksen osana työyhteisön toimintakykyä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää työyhteisön kykyä ylläpitää ja parantaa henkilöstön hyvinvointia ja palautumistaitoja.

Menetelminä käytetään työpajoja, luentoja, esihenkilöiden valmennuksia, seurantakyselyitä ja keskustelutilaisuuksia.