Kokonaisvaltainen työhyvinvointi, palautumista ja unta tukevat työjärjestelyt

Työelämän kehittyminen ja kuormittavuuden lisääntyminen on nostanut työnantajan tietoon tarvetta varmistaa henkilöstön työhyvinvointia ja erityisesti riittävän ja laadukkaan unen merkityksen osana työyhteisön toimintakykyä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää työyhteisön kykyä ylläpitää ja parantaa henkilöstön hyvinvointia ja palautumistaitoja.

Menetelminä käytetään työpajoja, luentoja, esihenkilöiden valmennuksia, seurantakyselyitä ja keskustelutilaisuuksia.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Henkilöstö sai tutkimukseen perustuvaa tietoa univaikeuksista, niiden omahoidosta ja ennaltaehkäisystä sekä käytännön välineitä hyvän unen edellytysten rakentamiseen omassa arjessa. Esimiehet saivat tietoa unen merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle sekä univaikeuksien yhteydestä työn tuottavuuteen ja työkyvyn haasteisiin.

Esimiehet yhdessä keskustellen kartoittivat kehittämismahdollisuuksia unta mahdollisesti heikentävien työolosuhteiden kehittämiseksi. Esimiehet pyrkivät jatkossa ottamaan uniasian esille säännöllisesti käytävissä kehityskeskusteluissa tai muussa sopivassa keskustelutilanteessa sekä seuraavat työntekijöiden hyvinvointia työarjessa. Yksilöllisyys otetaan huomioon esimerkiksi säätelemällä lähi- ja etätyöskentelyä sekä suhtautumalla ymmärtäväisesti työntekijän yksityiselämän tilapäisiin stressitapahtumiin.