Kohti valmentavaa työkulttuuria

Oikeusministeriössä johtamisen ja työnteon toimintamalliksi on otettu valmentava työote. Oikeusministeriön valmentavaa työotetta on aiemmin edistetty vuosina 2020-2021 samannimisessä Kaiku-hankkeessa, jossa oli kolme osa-aluetta: kehityskeskusteluiden uudistaminen, esihenkilötyön kehittäminen ja henkilöstön tuki ja valmennus. Tuolloin painopiste oli kehityskeskusteluiden uudistamisessa ja esihenkilötyön tukemisessa. Muun henkilöstön osalta kokeiltiin ryhmäcoachingia, virtuaalicoachingia ja itsensä johtamisen sovellusta. Hankkeessa kerättiin hyvää oppia ja kokemusta erityisestin esihenkilötyön kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen.

Oikeusministeriön tulostavoitteissa on tänä vuonna määritelty yhdeksi tavoitteeksi, että ”työyhteisö, esihenkiöt ja yksiköt tunnistavat toimivansa valmentavalla työotteella”.

Koska edellisessä hankkeessa painopiste oli esihenkilöissä ja kehityskeskustelun uudistamisessa, on nyt seuraavan hankkeen painopisteeksi tarkoituksena ottaa asiantuntijat. Valmentavan työotteen omaksuminen vaikuttaa koko työyhteisön työssä kehittymiseen, yhteisöllisyyteen ja auttaa viemään eteenpäin määriteltyjä tavoitteita. Hankkeella pyritään parantamaan toiminta- ja johtamiskulttuuria, erityisesti vahvistamalla dialogitaitoja hybridityössä, vahvistamaan yhteisöllisyyttä sekä vertaisoppimista. Valmentavan työotteen vahvistamisella uskomme saavuttavamme myös parempaa vaikuttavuutta hankkeissamme, sillä sidosryhmätyö edellyttää valmentavaa työotetta.

Työnteon ja osaamisen kehittämisen toimintatapojen laajempi muutos oikeusministeriössä parantaa myös työntekijäkokemusta.

Hankkeen tavoitteena on jatkaa aiemmin aloitettua valmentavan työotteen läpivimeistä organisaatioon ja vakiinnuttaa työskentelytapa oikeusministeriössä. Tavoitteena on, että asiantuntijoiden taidot vuorovaikutuksessa, tavoitteiden asettamisessa, ennakoinnissa sekä yhteistyön johtamisessa vahvistuvat. Tavoitteena on kokeilla uusia toimintamalleja sekä vahvistaa vertaisoppimista.

Asiantuntijatasolla itsensä johtamisen taidot paranevat, työskentelymotivaatio nousee ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työyhteistön työskentelymalleihin paranee. Myös esihenkilötyö kehittyy, kun valmentavan työotteen toimintatapoja otetaan talossa käyttöön laajasti ja asiantuntijat toimivat myös toistensa valmentajina. Tavoitteena on ensin arvioida kokonaisuuden toimivuutta oikeusministeriössä ja sitten tarvittaessa laajentaa hanketta koskemaan hallinnonalan virastoja.

Menetelminä käytetään luentoja, verkkomateriaaleja, livevalmennuksia, coachingia, kyselyitä.