Kohti kokeilevaa ekosysteemitomintaa

Ekosysteemimäinen toimintamalli on edellytys rajat ylittävien ilmiöiden onnistuneeseen työstämiseen ja ratkaisemiseen. Valtionhallintoon tarvitaan a) asennemuutosta ja sen oivalluttamista, että yhteiskehittäminen on välttämätöntä b) kyvykkyyttä yhteiskehittämiseen ja ekosysteemeissä toimimiseen.

Hankkeen tavoitteena on lisätä valtionhallinnon johdon tietoisuutta ekosysteemimäisen toimintamallin
tarpeellisuudesta sekä parantaa erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimivien valmiutta synnyttää ekosysteemejä ja toimia osana niitä. Käytännössä tämä tapahtuu oivalluttamalla ja inspiroimalla em. kohderyhmiä hyvien esimerkkien ja käytännön kokeilujen kautta harjoittelemaan ekosysteemeissä tapahtuvaa asioiden valmistelua. Hanke tarjoaa osallistujille apua ja työkaluja sekä ajattelun että käytännön asiantuntijatyön uudistamiseen.