Kehityskeskustelujen kehittäminen

Hankkeen tavoitteet: hovioikeuteen perustettu kehityskeskustelutyöryhmä saa valmennusta kehityskeskustelujen uudistamiseksi, jotta

  • henkilökunta saa keskustelujen yhteydessä palautetta työstä suoriutumisestaan,
    ammattitaidoistaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan
  • keskusteluissa voidaan ottaa esille myös esimerkiksi työhyvinvointiasiat, työyhteisön toiminnan
    kehittäminen tai muut työyhteisön ja henkilökunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeäksi koetut asiat
  • kehityskeskustelussa sovittu, kuten kehittämisalueet ja kehittymistavat, dokumentoidaan erilliselle
    kehityskeskustelulomakkeelle, jonka esimies ja työntekijä allekirjoittavat
  • koulutussuunnittelussa hyödynnetään kehityskeskusteluista saatua tietoa koulutustarpeista.Kehityskeskustelutyöryhmän tehtävänä on myös suunnitella ja tuottaa esimiehille ja työntekijöille annettavaa kehityskeskustelukoulutusta.