Kehityskeskustelujen kehittäminen

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen.

Hankkeen tavoitteet: hovioikeuteen perustettu kehityskeskustelutyöryhmä saa valmennusta kehityskeskustelujen uudistamiseksi, jotta

 • henkilökunta saa keskustelujen yhteydessä palautetta työstä suoriutumisestaan,
  ammattitaidoistaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan
 • keskusteluissa voidaan ottaa esille myös esimerkiksi työhyvinvointiasiat, työyhteisön toiminnan
  kehittäminen tai muut työyhteisön ja henkilökunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeäksi koetut asiat
 • kehityskeskustelussa sovittu, kuten kehittämisalueet ja kehittymistavat, dokumentoidaan erilliselle
  kehityskeskustelulomakkeelle, jonka esimies ja työntekijä allekirjoittavat
 • koulutussuunnittelussa hyödynnetään kehityskeskusteluista saatua tietoa koulutustarpeista.

  Kehityskeskustelutyöryhmän tehtävänä on myös suunnitella ja tuottaa esimiehille ja työntekijöille annettavaa kehityskeskustelukoulutusta.