Kehittämistaitojen tuki valtion virastoille ja laitoksille valtion työelämäpalveluiden toimesta

Jatkuva, alati kiihtyvä muutos ja kytkeytyneempi ympäristömme vaatii niin kehittäjiltä kuin esimiehiltä uusia taitoja. Tarve kehittäjätaitojen valmentamiseen on jatkuvaa, niin aloittavien kehittäjien tutustuttaminen kehittämisen maailmaan kuin kokeneempienkin jatkokehitys. Uudessa työn maailmassa jokainen asiantuntijan, esimiehen ja johtajan on omaksuttava uusia toimintatapoja jatkuvasti. Yhteisen ajattelun avittaminen, kompleksisen maailman toimintamallien ja erilaisten systeemien kytkösten hahmottaminen, ennakoinnin ja proaktiivisuuden kehittäminen sekä tietoperustaisen päätöksenteon ja uuden tiedon muodostus ovat nousevia perustaitoja ja osaamisia, joissa on kuitenkin vielä paljon kehitettävää.

Kehittäjätaitojen vahvistaminen valtiolla on yksi työelämäpalvelujen ydintehtävistä tällä strategiakaudella.

Jatkamme 2020 pilotoitua uutta kehittäjävalmennuskonseptia hyödyntäen pilotista saadut opit. Toteutamme erilaisia teemapäiviä mm ennakoinnista ja tietojohtamisesta. Nämä ovat avoimia muillekin kuin kehittäjävalmennukseen osallistuville. Tuotamme uutta materiaalia ja kokoamme kehittäjiä työleirille (Kaiku-ytr) sekä avoimille kehittäjien kevät- ja syyspäiville.