Kehittäjävalmennus 2022

Työn muutos haastaa myös valtion työntekijöitä, tuplasti: sekä itse työn muutoksen ”kohteina” ja sen tekijöinä että sen tiimellyksessä menestymisen edellytysten luojina muulle yhteiskunnalle. VUCA-aikamme kysyy muutoinkin entistä enemmän kykyä sekä yhteiseen ajatteluun ja työskentelyyn että niiden fasilitointiin niin virastojen sisällä kuin niiden välilläkin.

Hankkeen tavoitteena on kutsua joukko valtiohallinnon asiantuntijoita ja esihenkilöitä jatkuvan oppimisen, yhteisen ajattelun ja tulevaisuuden osaamisten teemojen ja taitojen äärelle ja luoda innostusta tutkia omissa organisaatioissaan ja verkostoissaan toimintaympäristömme ja organisaatioidemme muutosta ja muutostarpeita ja vaikuttaa halutunlaisen tulevaisuuden tekemiseen.