KAVI vuonna 2023

KAVIssa on vuonna 2021 uudistettu työhyvinvointisuunnitelma kolmivuotiskaudelle 2021-2023. Hankkeen tavoitteena on tukea yhtenäistä johtamiskulttuuria ja parantaa työntekijöiden työhyvinvointia. Hanke tukee esimiestyön ja työyhteisötaitojen kehittämistä.

Hankkeella toteutetaan kolmivuotista Työhyvinvointisuunnitelmaa, joka käynnistyi vuonna 2021. Vuonna 2021 käynnistettiin toimitilat 2024 -projekti, sillä vuokrasopimus on katkolla vuonna 2023. Lisäksi toimitilat eivät vastaa nykytyön tarvitsemia vaatimuksia.

Vuonna 2022 keskitytään viestinnän avoimuuteen ja henkilöstön osallistamiseen ja käynnistetään hanke koko henkilöstön tilaisuudella, jossa kerrotaan tavoitteista ja etenemisestä. Tavoitteena on sitouttaa henkilöstö sisäiseen asiakaspalveluun. Samalla järjestetään esimiesvalmennuksia, jotta heillä on eväät tukea muutosta. Syksyllä 2022 jatketaan henkilöstön osallistamista ja asiakaspalvelukonseptin tuomista käytäntöön.