Käräjäoikeusverkoston uudistamishanke

Käräjäoikeuksien verkostouudistus toteutettiin 1.1.2019 alkaen. Siihen valmistauduttiin usean vuoden ajan. Uudistuksen seurauksena Tuusulan käräjäoikeuden toiminta lakkasi 31.12.2018, mikä oli ollut tiedossa jo pitemmän ajan ennen uudistuksen toteuttamista. Uudistukseen liittyi henkilöstön piirissä huoli tulevaisuudesta, esimerkiksi työpaikan tulevan sijainnin ja tulevien työtehtävien suhteen. Hankkeen organisointi ja toteuttaminen oli suuri haaste esimiehille ja koko henkilöstölle.

Hankkeessa ensimmäiseksi järjestettiin koulutustilaisuus muutosjohtamisesta osaston johtajille ja lähiesimiehille, jonka yhteydessä valmisteltiin koko henkilöstölle järjestettävää muutosvalmennuskoulutusta. Henkilöstön koulutukset (2 kpl) järjestettiin muutosluentoina.

Koulutusmenelelmät koostuivat luennosta, ryhmätöistä, erilaisista harjoituksista ja ohjatuista keskusteluista. Kokemukset niistä olivat myönteiset.

Viraston omien asiantuntijoiden toiminta muodosti pohjan hankkeelle ja ulkopuolisten palveluntuottajien käyttö syvensi ja antoi perspektiiviä hankkeen toteuttamiselle tuoden esille uusia näkökantoja.

Tuusulan käräjäoikeuden toiminta on päättynyt ja pääosa sen henkilöstöstä on siirtynyt toimimaan osana uutta Itä-Uudenmaan käräjäoikeutta. Uskon, että toteutettu hanke osaltaan helpotti verkostouudistuksen toteuttamista sekä vähensi mahdollisuuksia epäluottamuksen syntymiseen sitä kohtaan.