Kansliapäällikön johtoryhmän vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen

Johtamisen kehittäminen on keskeinen osa ministeriön työyhteisön kehittämistä. Tavoitteena on johtoryhmätyöskentelyssä vuorovaikutteisuuden ja kokonaisnäkemyksen parantuminen. Tavoitteena vahvistaa johtoryhmän kykyä kollektiiviseen ajatteluun ja ketterään tiedon koordinoitumiseen. Kehittämishankkeessa fokuksena on jory:n puhe- ja ajattelukulttuuri kolmesta eri näkökulmasta;

– johtoryhmän tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet
– jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet
– henkilökohtaiset vuorovaikutustavat.

Hankkeessa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa ja työtapoina haastattelut, verkkokyselyt, yhteistyötapaamiset, alustukset, digitaalinen kasvualusta ja mahdollisesti 361-arviointi.