Kansliaorganisaation kehittämishanke

Hallinto-oikeus toimii jakautuneena seitsemään lainkäytön osastoon. Esivalmistelu sekä jälkityöt osastoilla perustuvat tällä hetkellä vuonna 2011 suunniteltuun ja vuonna 2012 toimeenpantuun kahden osaston väliseen osastotoimistorakenteeseen. Seitsemännen osaston eli ns. turvapaikkaosaston esivalmistelutyö on keskitetty ns. valmisteluyksikköön. 

Työskentely tuomioistuimessa elää parhaillaan murrosvaihetta; valmisteilla on hallintotuomioistuinten yhteinen sähköinen asianhallintajärjestelmä HAIPA, jonka myötä työskentely muuttuu pääosin sähköiseksi. Uusi asianhallintajärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2019. Sihteerityön kannalta työn sähköistyminen tarkoittaa työskentelymenetelmien yhdenmukaistamista sekä esivalmisteluprosessin virtaviivaistumista. On myös selvää, että sähköisestä asioinnista huolimatta hallinto-oikeudessa säilyy pitkään myös paperilla tapahtuva asiointi, mikä toisaalta edellyttää työn tarkempaa organisoimista kirjaamon, arkiston sekä lainkäyttösihteerien tehtävissä.

Hankkeen tavoitteena on taata kansliassa riittävä osaaminen kaikissa asiaryhmissä (200 asiaryhmää), sekä toteutettujen toimien kautta luoda uusi osaamiseen perustuva organisaatio. Uudessa organisaatiossa työhyvinvointi on aktiivisesti johdettua ja se on osaamisen hallinnan kautta paremmalla tasolla.

Hankkeen tavoitteena on valituksen joutuisa käsittely, tasalaatuinen ja oikeusvarma valituksen esivalmistelu sekä jälkityöt. Hyvä ja toimiva vuorovaikutus lainkäytön sekä asiakirjahallinnon henkilöstöön päin.