Jyväskylän savotta – arjen yhteistyötilanteista mutkattomiin toimintatapoihin

Valtiokonttorin käynnistämä pilotti, joka kulki nimellä Jyväskylän savotta, järjestettiin syksyllä 2013. Tavoitteena oli työpaikan ja työterveyshuollon välisen suhteen tutkiminen ja kehittäminen. Taustateoriana käytettiin kehittävän työntutkimuksen teorioita ja työlähtöisiä menetelmiä samoin kuin hanketta edeltävässä Savotta hankkeessa.

Mukana oli neljä virastoa eli Keski-Suomen käräjäoikeus, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen verotoimisto ja Sisä-Suomen maistraatti. Työterveyshuolto oli kaikkien yhteinen eli Terveystalo. Konsulttina oli Heli Ahonen Toimiva oy:stä.

Pilotin työpajoissa käytiin läpi virastojen esimerkkitilanteita. Lopputuloksena oli, että uudet yhteistyön tarpeet ovat luonteeltaan vyyhtimäisiä ja kompleksisia, ”wicked problems”. Näitä tilanteita hallitaan pilotissa kehitetyn verkostomaisen yhteiskehittelymenetelmän avulla.