Joustavasti yhteiseen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston POL-vastuualueen Kaiku-hanke suunniteltiin tukemaan vastuualueella toteutetun organisaatiorakenteen päivitystä, joka tehtiin uuden johtajan aloitettua tehtävissään edellisen pitkäaikaisen johtajan siirryttyä eläkkeelle. Organisaatiorakenteen uudistamisen yhteydessä tavoitteena oli uudistaa vastuualueen johtamista, esimiestyötä, toimintatapoja ja kulttuuria nykypäivän työelämän vaatimuksia paremmin vastaavaksi.

Hankkeen kokonaisvaltaisista tavoitteista ja hankkeen kestosta johtuen käytännössä hankkeen keskeisiksi tavoitteiksi valikoitui vastuualueen keskustelukulttuurin ja jaksamisen vahvistaminen sekä esimiestyön kirkastaminen ja johtoryhmän työskentelyn parantaminen.  Kokonaisvaltaiset tavoitteet ohjasivat siihen, että hanke osallisti koko vastuualueen henkilöstön jollain tapaa mukaan hankkeeseen. Käytännön kehittämistoiminta piti sisällään erilaisia yksilö-, ryhmä- ja koko vastuualueen henkilöstöä käsittäviä sparrauksia ja valmennuksia. Lisäksi mukaan ujutettiin yksi vierailijaluento prosessiajattelusta sekä käytännön pienryhmäharjoitus konfrontaatioprosessista.

Parhaiten hankkeessa onnistuivat pienryhmävalmennukset – erityisesti esimiesten valmennus. Uutta hankkeessa oli vastuualueen henkilöstöstä (ei esimiehistä) koottu ns. vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä oli toimia hankkeen ohjaajana ja arvioijana sekä toimia hankkeessa toimineen konsultin sparraajana. Vaikuttajaryhmän jäsenten tehtävänä oli viedä viestiä ja tehtäviä hankkeesta vastuualueen eri lonkeroihin.

Hankkeen jälkeen käytännön elämään jäävät johdon kyselytunti ja konfrontaatiotyöskentely arjen ongelmien käsittelyssä. Yleistä jaksamista voi jokainen tukea viljelemällä myönteistä palautetta ja arvostusta. Näiltä osin hanke jatkuu!