Jännitteet organisaation positiivisena voimavarana

Aluehallintovirastot ovat merkittäviä opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstön täydennyskouluttajia. Vuosittain tilaisuuksiimme osallistuu yli 25 000 henkilöä. Järjestämme koulutuksia ja informaatio-ohjaustilaisuuksia useita satoja vuoden aikana.

Kuudella aluehallintovirastolla on täydennyskoulutustoimintaa valtakunnallisesti koko Suomessa. Aluehallintovirastojen täydennyskoulutustoimintaa ja -työkulttuuria on kehitetty aiemmin kahdessa Kaiku-hankkeessa vuosina 2021-2022. Näissä yhteistyötä virastojen kesken on saatu syvennettyä ja on luotu yhteisiä toimintatapoja.

Yhteisen toiminnan ja muutosprosessin myötä on tunnistettu jännitteitä, joita nyt halutaan ymmärtää ja käyttää positiivisena voimavarana organisaatiossa. Toimintakulttuurin muutosprosessissa ovat käsillä avainhetket toiminnan onnistumisen kannalta. Hankkeen myötä aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimien henkilöstön yhteistyö ja dialogi paranee, sekä henkilöstön resilienssi ja konfliktikompetenssi kasvaa.

Hankkeen tavoitteena on syventää aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimien henkilöstön yhteistyötä ja dialogia. Tämän myötä organisaation yhtenäisyys ja yhteisöllisyys paranee. Muutosprosessi yhdessä toimimiseen on luonut jännitteitä, jotka puretaan ja joita opitaan käsittelemään. Hankkeessa on henkilöstön resilienssi ja konfliktikompetenssi kasvavat.

Hankkeessa henkilöstö oppii:
1. Mitä jännitteet tarkoittavat
2. Tunnistamaan ja tunnustamaan jännitteet
3. Käsittelemään jännitteitä organisaatiossa systemaattisesti
4. Näkemään jännitteet positiivisena voimavarana
5. Käymään syvempää dialogia organisaation sisällä

Näiden tavoitteiden saavuttamisen kautta yhteistyö aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimien
täydennyskoulutustoiminnassa toimii entistä paremmin, mikä johtaa laadukkaampaan toimintaan ja
asiakaskokemukseen.