Jalanjälkitiedolla tavoitteisiin

Hankkeen avulla vahvistamme kestävän kehityksen eteen tehtävää työtä. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035, ja Maanmittauslaitos osallistuu tavoitteen toteuttamiseen kehittämällä omaa toimintaansa.

Haluamme johtaa ja tehdä vastuullisuustyötämme tietoperustaisesti. Jotta voimme löytää vaikuttavimmat toimenpiteet Maanmittauslaitoksen päästöjen pienentämiseksi ja siten uudistaa toimintaa ilmastoviisaampaan suuntaan, tarvitsemme tietoa siitä, mistä hiilijalanjälkemme koostuu.

Hiilijalanjäljen avulla voimme myös konkretisoida tekemäämme vastuullisuustyötä henkilöstölle ja auttaa löytämään yhteisiä vaikuttamisen paikkoja yksiköissä ja tiimeissä läpi organisaation. Viestimällä sidosryhmille voimme myös kannustaa muita toimijoita ilmastotekoihin.

Hankkeen tavoitteena on laskea Maanmittauslaitoksen hiilijalanjälki, löytää vaikuttavimmat toimenpiteet sen pienentämiseksi ja tehdä päästöjen vähentämissuunnitelma. Jatkossa hiilijalanjälki toimii vuosittain päivitettävänä työkaluna ja mittarina.

Menetelminä käytetään:

  • GHG Protocol -standardin mukainen hiilijalanjäljen laskenta
  • Sisäiset haastattelut ja yhteinen työstäminen konsultin avustamana
  • Erilaiset viestinnän menetelmät