Jaksaa jaksaa

Hankkeen teema on työntekijäkokemuksen parantaminen.

Rikosseuraamuslaitoksessa on tulossa isoja muutoksia erityisesti uuden asiakastietojärjestelmän, lainsäädännön ja työskentelymallin myötä. Tämän lisäksi työyhteisössä on noussut esiin työntekijöiden pitkäaikaista työnkuormittavuutta, kuten esimerkiksi liiallista työmäärää työaikaan nähden, epärealistisia tavoitteita työlle, ja hallinnan tunteen puutetta. Työnkuormittavuutta ovat lisänneet etenkin pitkään jatkuneet rekrytoinnit ja niiden hitaus sekä vallitseva covid-19 tilanne. Työntekijät tunnistavat itsessään ja kollegoissaan työuupumuksen merkkejä.

Puolestaan esimiestyön haasteena ovat noussut esiin korjattavaa töiden organisoinnissa ja esimerkkinä toimimisessa sekä oikea-aikaisten päätösten suhteen. Esimiehiltä on toivottu esimiestyön jämäköittämistä ja selkeyttämistä.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Henkilöstön tukeminen muutostilanteessa
  • Työyhteisön jaksamisen parantaminen
  • Työhyvinvoinnin lisääminen.
  • Esimiestyön vahvistaminen ja selkeyttäminen
  • Työyhteisötaitojen parantaminen ja oman työn rajaaminen
  • Työn ja vapaa-ajan sovittaminen sekä työstä palautumisen tehostaminen

Muutokset näkyisivät erityisesti henkilöstön välisessä yhteistyössä ja työpaikan ilmapiirissä. Näiden asioiden kehittyessä vaikutukset laajenevat myös työmotivaatioon ja sitä kautta työn laatuun.