Jaksa ja palaudu paremmin työssä ja työstä

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen organisaatiokulttuurina. Työhyvinvointia edistävän kulttuurin muotoilu hybridityössä sekä vuoden 2024 muutosresilienssin vahvistaminen henkilöstön sitoutumista ja hyvinvointia tukemaan.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävän ja ylläpitävän kulttuurin edistäminen sekä kuluvan vuoden muutoksia ennakoivasti muutosjoustavuuden vahvistaminen henkilöstön keskuudessa.
  2. Työyhteisön uusien sähköisten työtapojen kehittäminen ja sujuvuuden lisääminen, psykologisen turvallisuuden, vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä palautumisen edistäminen henkilöstön sitoutumista ja hyvinvointia tukevaksi toimintakulttuuriksi.

Menetelminä käytetään:
Luennot, pienryhmät/workshopit, fasilitointi, kyselyt, välitehtävät prosessin ylläpitämiseksi. Johdon/johtoryhmän coaching prosessin läpijohtamiseen ja ohjaamiseen.