Ikäjohtaminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Ikääntyvä henkilöstö tulee poliisihallinnossa olemaan haaste ja ikääntyvän henkilöstön työkyky. Hankkeen tavoitteena on etsiä ja löytää vaihtoehtoja sille, että työssä voi jatkaa mahdollisimman hyvin vanhuuseläkeikään saakka. Tavoitteena on myös löytää keinoja ikäjohtamiseen ja henkilöstön työkyvyn ylläpitoon tarjoten vaihtoehtoisia työtapoja.

Menetelminä käytetään videopalaverikoulutuksia asiantuntijavetoisesti, sekä lähikoulutuspäiviä määritellylle kohderyhmälle.