Ikäjohtaminen

Ikääntyvä henkilöstö tulee poliisihallinnossa olemaan haaste ja ikääntyvän henkilöstön työkyky. Hankkeen tavoitteena on etsiä ja löytää vaihtoehtoja sille, että työssä voi jatkaa mahdollisimman hyvin vanhuuseläkeikään saakka. Tavoitteena on myös löytää keinoja ikäjohtamiseen ja henkilöstön työkyvyn ylläpitoon tarjoten vaihtoehtoisia työtapoja.

Menetelminä käytetään videopalaverikoulutuksia asiantuntijavetoisesti, sekä lähikoulutuspäiviä määritellylle kohderyhmälle.

Hankkeessa tavoitettiin se, mitä hankkeelta odotettiin. Vaatii jatkotyötä, joka tiedostettiin jo alussa. Tällä luodaan pohjaa ikäjohtamiselle. Mahdollisen lisähankkeen avulla voisi tehdä yksityiskohtaisempia kehittämistoimia asiantuntijoiden vahvistuksella. Nyt pääosin virkatyönä tehtävää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.