Hyvinvoiva kouluyhteisö

Suomalais-venäläisessä koulussa toteutettiin Hyvinvoiva kouluyhteisö -hanke vuonna 2012. Hankkeen tavoitteena oli tukea henkilöstön jaksamista haastavissa työolosuhteissa ja parantaa vuorovaikutusta monikulttuurisessa työyhteisössä.

Koulussa tehdään kosteusvaurioista johtuvia saneeraustöitä, jotka jatkuvat kolme vuotta. Henkilöstön fyysisen ja psyykkisen kuormituksen hallintaa haluttiin parantaa hyvinvointiin liittyvillä tietoiskuilla, luennoilla, koulutuksella. Parhaat kokemukset saatiin mindfulness harjoittelusta. Koululle perustettiin mindfulness harjoitteluryhmä, johon osallistui 15 henkilöä. He kokivat harjoittelusta olleen suurta hyötyä työssäjaksamiselle. Harjoittelua haluttaisiin jatkaa ja perustaa ehkä toinen ryhmä. Vuorovaikutuskoulutuksesta vastasivat Stella Polariksen kouluttajat. Koulutusta pidettiin hauskana ja hyödyllisenä. Johtotiimille on järjestetty työnohjausta, joka on auttanut koulun johtoa selviytymään saneerauksesta johtuvissa muutospaineissa. Yhteiset tilaisuudet ja koulutukset on koettu tärkeiksi hyvinvoinnin sekä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden parantamiseksi.

Henkilöstön virkistysryhmän tehtävää muutettiin ja laajennettiin koskemaan hyvinvointia. Ryhmä työstää hyvinvointisuunnitelmaa työyhteisölle.