Hyvinvointia muutokseen

Organisaatiomuutosten (henkilövaihdosten) johdosta organisaatio tarvitsee yhteistyötä rakentavien ja tukevien toimintojen vahvistamista. Hankkeessa esimiehille ja henkilöstölle järjestetään yhdessä ja erikseen työyhyvinvoinnin kehittämisen teemapäiviä työyhteisötaidoista, tuotetaan käytännön esimiestyön käsikirja sekä esimiehille järjestetään työnohjausta ulkopuolisen asiantuntijan vetäminä.