Hyvinvointia henkilöstölle muutostilanteessa ja paremmassa tulevaisuudessa

Työilmapiirikartoituksen, vuoden 2015 VMBaron sekä Risen laatukyselyn 2017 mukaan työyhteisön ilmapiiri koettiin heikoksi ja siihen toivottiin parannusta. Vankila on ollut muutostilanteessa vuodesta 2010 ja sisäilmaongelmien myötä laitoksen toimintaa on supistettu syksystä 2016 alkaen.

Henkilöstöä on siirtynyt väliaikaisesti toisten vankiloiden palvelukseen n. 10 henkeä. Vankila odottaa parhaillaan lisärakentamista. Nämä tapahtumat ovat kuormittaneet henkilöstöä yli sektorirajojen aiheuttaen ahdistusta ja epävarmuutta työssä. Tämä on heijastunut myös henkilöstön työssäjaksamiseen ja sairauspäivien määrään. Epävarmuus tulevaisuudesta näkyy ja kuuluu arjessa puheen negatiivisuutena ja toivottomuutena sekä esimies- alaissuhteissa.

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää henkilöstön ajattelua ja epävarmuutta sekä tuoda uusia keinoja ja välineitä muutostilanteen sietämiseen. Henkilöstön sekä alaisten ja esimiesten välinen vuorovaikutus paranee ja henkilöstön kokema tulevaisuus näyttäytyy realistisempana. Tavoitteena myös sairauspoissaolojen vähentyminen. Hanke sisältää koulutusiltapäivät, asiantuntijaluennot, ryhmätyöskentelyt, joissa käsitellään muutosta yksilö ja ryhmäatasolla, yksilö- ja ammatilisen identiteetin muutosta muutostilateessa ja luodaan tavoitteellinen ja realistinen tulevaisuudenkuva.