Hyvällä esimiestyöllä työhyvinvointiin

Esimiestyön kehittäminen on aloitettu huhtikuussa 2016. Aloitimme esimiesten työnkuvien käsittelyllä ja koulutustarpeiden kartoittamisella. Tällöin nousi teemoiksi parempi lähiesimiestyö ja sisäinen tiedonkulku. Henkilökunta kaipasi enemmän vuoropuhelua yhteisistä asioista ja osallistumisen mahdollisuutta.
 
Seuraavaksi puretaan koko henkilöstön kanssa edellisen VmBaron vastaukset. Tämä tapahtuu toukokuun 2016 puolivälissä.
Näistä saamamme kehittämisideoiden käsittely ja jalkauttaminen toiminnaksi kesän aikana. Syksyllä esimiesten koulutus jatkuu 3x 1 pv, ulkopuolinen konsultti tai työnohjaaja. Seuranta keväällä 2017.

Hankkeesta saamamme korjaavat keinot otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Koko henkilöstö on mukana alusta asti. Uusia toimintatapoja ja käytäntöjä arvioidaan ja kehitetään edelleen. Arvioinnit kehityskeskusteluissa ja tuloskeskusteluissa vuosittain.

.