Hyvä Museovirasto

Museoviraston niukkeneva määrärahakehys on jo kahteen otteeseen vienyt viraston laajoihin toiminnan supistuksiin, joissa ei ole vältytty irtisanomisiltakaan. Muutokset ovat olleet valtavia, ja työyhteisö kaipaa monenlaista tukea pystyäkseen toimimaan henkilöiden työkyvyn, motivaation ja työhyvinvoinnin säilyttäen. Yksi suurimmista kysymyksistä on valintojen tekeminen: kaikkea ei voida enää tehdä, miten tehdä valintoja tai tehdä asioita toisin?

Tätä tukemaan virastossa on päätetty uusia vuonna 2011 laadittu strategia. Ajankohtaisiaa, selkeillä ja valikoiduilla strategisilla päämäärillä tuetaan osastojen, yksiköiden ja yksittäisten työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä valintoja oman työnsä puitteissa. Samalla haetaan aiempaa vahvempaa ymmärrystä yhteisistä päämääristä, joiden eteen yhdessä tehdään töitä. Hankkeen tarkoitus on tukea tätä uuden strategian tekoprosessia niin että siitä saadaan mahdollisimman osallistava.

Hankkeen tavoitteena on tukea organisaation ja henkilöstön muutosvalmiuksia ja organisaation toimivuutta rakenteellisten muutosten jälkeen. Samalla kehitetään avointa, positiivista ja vahvuuksille rakentuvaa organisaatiokulttuuria.

Hanke tuottaa viraston joka tasolle, johdosta yksittäisiin työntekijöihin, yhteisen ja jaetun ymmärryksen siitä, miksi työtä tehdään ja mitkä ovat toiminnan tärkeimmät tavoitteet. Näiden tavoitteiden mielessä pitäminen auttaa myös tekemään valintoja siitä mistä pidetään kiinni ja mistä voidaan luopua. Näin tuetaan sopeutumista muutokseen, helpotetaan ylikuomitusta ja tekemättömien töiden kerryttämää henkistä painetta, sekä annetaan selkeä kehys, jonka avulla tehdä päätöksiä ja valintoja päivittäisessä työssä. Tulokset ylläpitävät jaksamista ja hyvinvointia, ja antavat parhaimmillaan näköalaa myös tulevaisuuteen ja toiminnan pitkäjänteiseen rakentamiseen.