Henkilöstön yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen sekä osallistumisen kehittäminen

Vaasan hallinto-oikeudessa toteutettiin 17.12.2013-10.9.2014 välisenä aikana Valtiokonttorin osittain rahoittama henkilöstön yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen sekä osallistumisen kehittämiseen tähtäävä Kaiku-hanke. Aiheen hankkeelle antoivat hallinto-oikeuden valtiokonttorin VM Baro 2011 -työtyytyväisyyskyselyssä ja hallinto-oikeuden omassa henkilöstökyselyssä saadut kehittämistarpeen osoittaneet tulokset. Hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen todettiin tarvittavan ulkopuolista asiantuntijaa ja sellaiseksi valittiin Timo Matikainen / Walk The Talk Oy. Hanketta varten muodostettiin joulukuussa 2014 ohjausryhmä, jossa hyväksyttiin hankkeen runkosuunnitelma.

Hanke aloitettiin sitouttamalla viraston johto ja esimiehet hankkeeseen henkilökohtaisilla kehittämistarpeita ja -tavoitteita kartoittavilla keskustelutilaisuuksilla ja sen jälkeen järjestetyllä koko henkilöstön valmennustilaisuudella tammikuussa 2014. Valmennustilaisuudessa henkilöstö kirjasi ylös eri työrooleihin liittyviä odotuksia. Rooliodotusten täyttymisen arvioimiseksi lainkäyttöistuntoihin luotiin palautekeskustelukäytäntö, jossa osanottajat saivat arvioida oman ja muiden roolien odotusten täyttymistä muun muassa yhteistyön, vuorovaikutustaitojen ja osallistumisen osalta. Palautekeskustelukäytännön sisäänajoa tehostettiin helmikuussa 2014 järjestetyillä osastokohtaisilla valmennustilaisuuksilla. Kevään 2014 aikana myös hallinto-oikeuden sivutoimiset asiantuntijatuomarit otettiin käytännön piiriin heille esimiesten toimesta järjestetyissä henkilökohtaisissa perehdytyskeskusteluissa.

Kesälomien jälkeen elokuussa 2014 järjestettiin uusi koko henkilöstön valmennustilaisuus, jossa arvioitiin hankkeen sen hetkistä toteutumista ja tarkennettiin palautekeskustelukäytäntöä siitä saatujen kokemusten perusteella. Ohjausryhmässä todettiin tarpeelliseksi kehittää myös kansliahenkilöstölle oma palautekeskustelumalli.

Palautekeskustelujen toteutumista arvioidaan osastokohtaisissa seurantatilaisuuksissa helmikuussa 2015.