Henkilöstön työhyvinvointi muutoksen keskellä (jatkohanke)

Oulun varuskunnan hankkeen 2012 -2013 jatkohanke vuodelle 2014 Henkilöstön hyvinvointi muutoksen keskellä. Kohderyhmänä oli nyt varastojen ja vartiostojen henkilöstö. Hanke käynnistettiin yhteistyössä työterveyshuoltojen kanssa. Hankeen tavoitteena oli antaa henkilöstölle voimia jaksaa muutoksen keskellä kehittämällä esimiestyötä ja saada sen kautta hyvinvointia koko yhteisölle.

Jatkohanke perustui työterveyshuollon pitämiin pienryhmiin, jotka toteutettiin erillisinä lähi-istuntoina. Hankeen opetusmenetelminä oli ryhmäkeskusteluja tehtävineen. Pienryhmät saivat etätehtäviä ja niitä purettiin omissa ryhmissä. Lisäksi oli mahdollisuus yksilökeskusteluihin. Työhyvinvointiluentoja pidetiin lisäksi isommille ryhmille sekä erillisiä liikuntapainotteisia hyvinvointipäiviä.

Henkilöstö osallistui hyvin tilaisuuksiin, poissaoloja tilaiuuksista ei juurikaan ollut. Lisäksi poissaoleville järjestettiin mahdollisuus yksilökeskusteluihin.  Kaikista asioista ei ole helppo keskustella isossa joukossa. Pienryhmissä myös vetäjä pystyi paremmin saamaan kaikki mukaan keskusteluihin. Työterveyshuollon kanssa jatketaan työkyvyn tukiohjelmaa, joka antaa keinot ylläpitää henkilöstö työkykyä. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittymistä seurataan työilmapiirykyselyjen, kehityskeskustelujen ja itsearvioinneista saatujen tulosten perusteella. Henkilöstön työhyvinvointia jatketaan edelleen erillisillä ryhmäkskusteluilla, jotka on suunniteltu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan vuosille eteenpäin.