Henkilöstön muutosvalmiuden ja -kyvyn kehittäminen

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, toteutti henkilöstön muutoskyvyn ja -valmiuden tukemiseksi Kaiku-työhyvinvointiprojektin vuoden 2014 aikana. Taustalla oli Tiken lakkauttaminen vuoden lopussa, ja fuusioitumiset Maanmittauslaitoksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Lisäksi Valtori-projekti toimialariippumattomien it-palvelujen osalta oli käynnistymässä, ja Tike joutui sopeuttamaan toimintaansa tulossopimuksessa määritellyn mukaiseksi. Koko henkilöstö joutui yt-neuvotteluihin keväällä 2014, minkä seurauksena irtisanomisílta ei vältytty.

Rankan vuoden vastapainoksi ja tueksi Kaiku-projektin kohderyhmäksi määriteltiin koko henkilöstö. Projekti koostui 2 yhteistilaisuudesta, 9 pienryhmävalmennuksesta, 2 henkilöstön sparrausryhmästä ja yhdestä esimiesryhmästä sekä yksilösparrauksista. Puikoissa oli 3 eri kouluttajaa.

Henkilöstövalmennuksilla oli seuraavia teemoja: elämänhallinta ja itsensä johtaminen, henkilökohtaisen muutosvalmiuden lisääntyminen sekä urasuunnittelu. Esimiesvalmennusten teemat olivat esimiestyö muutoksessa ja henkilöstöjohtaminen, itsensä johtaminen muutoksessa ja oma jaksaminen sekä muutoksen johtaminen ja muutoskyvyn lisääminen.

Projektissa kerättiin palautetta sekä tilaisuuksien jälkeen että lopussa kokonaisuutena. Loppuraportin tuloksissa oli hajontaa: oman muutosvalmiuden kehittymisen, ja siten projektin onnistumisen, arviot vaihtelivat heikohkosta erinomaiseen. Vastausten jakauma oli kuitenkin positiivinen:  50 % vastanneista antoi arvion 4-5, 36 % arvion 3 ja 16 % arvion 2. Tämän oman arvion lisäksi onnistumisena voidaan pitää sitä, että yhteishenki säilyi koko vuoden ajan hyvänä ja sairauspoissaolot edellisvuoden tasolla. Työkyky oli hyvä ja voimavarat riittäviä.

Tikessä on noin 20 henkilöä, jotka todella ottivat projektin ”omakseen” ja osallistuivat täysimääräisesti niin valmennuksiin kuin sparrauksiinkin. Heistä useimmille projektilla oli merkittävä anti henkilökohtaisen kasvun tukijana. Näitä tuntoja tuotiinkin esille henkilökohtaisissa keskusteluissa ja palautteen sanallisissa kommenteissa. Tikeläisistä 105 henkilöä osallistui vähintään yhteen tilaisuuteen, mikä on 57 % henkilöstöstä. Yhteensä osallistumiskertoja projektin aikana oli 252.