Henkilöstön hyvinvointi muutoksen keskellä

Oulun varuskunnassa käynnistettiin Kaiku-rahoitteinen henkilöstön hyvinvointi muutoksen keskellä hanke vuosille 2012 ja 2013. Kohderyhmänä oli kolmen hallintoyksikön upseerit, opistoupseerit, erikoisupseerit ja siviilihenkilöstö. Hanke käynnistettiin yhteistyössä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa. Hankeen tavoitteena oli antaa henkilöstölle voimia jaksaa muutoksen keskellä ja kehittää esimiestyötä ja saada sitä kautta työhyvinvointia koko yhteisölle muutoksen keskellä.

Hanke perustui työterveyshuollon pitämiin pienryhmiin, jotka toteutettiin kolmena lähi-istuntoina. Hankkeen opetusmenetelminä oli ryhmäkeskusteluja tehtävineen. Ryhmät saivat etätehtävä, joita purettiin seuraavissa ryhmäkeskusteluissa. Lisäksi pidettiin henkilöstölle yhteisiä työhyvinvointiluentoja. Lähiopiskelujen aikana ryhmät vastasivat työterveyshuollon palautekyselyihin.

Henkilöstö osallistui mielellään hankkeen tilaisuuksiin, joissa sai käsitellä asioita, joita ei ole helppo tuoda esille omassa työyhteisössä.

Esimiestyöskentelyn tukena on työkyvyntukiohjelma, joka antaa keinot ylläpitää henkilöstön työkykyä. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittymistä seurataan työilmapiirikyselyjen, kehityskeskustelujen ja itsearvioinneista saatujen palautteiden perusteella.

Henkilöstön hyvinvointia muutoksen keskellä hanketta jatketaan vuonna 2014.